ให้ GTXpro Bulk รุ่นใหม่ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะที่โรงงานผลิต, สำนักงาน หรือที่บ้านของคุณ

If you have a log in, please click here.

คลิกเพื่อรับข้อมูลต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือหากสนใจที่รับชมการสาธิตวิธีการใช้งาน กรุณากรอกรายละเอียดของท่าน

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารทั้งหมด และทดลองใช้งานเครื่องพิมพ์ผ้าBrother รุ่น GTXpro BULK กรุณากรอกอีเมลล์ของท่านพร้อมตั้งรหัสผ่าน