Hãy khám phá GTXpro Bulk mới tại văn phòng, nơi sản xuất hay tại nhà bạn.

If you have a log in, please click here.

Chỉ với vài lần chạm. Trực tiếp từ điện thoại thông minh hoặc máy tính PC/Mac. Chỉ cần gõ vào dữ liệu, bạn có thể lấy thông tin và trình diễn in.

Để nhận đầy đủ thông tin và cách sử dụng máy in Brother GTXpro Bulk, vui lòng điền địa chỉ E-mail và chọn một mật khẩu.